Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

2018.07.04_ El Departament de Justícia i la Coordinadora Catalana de Fundacions compartiran informació per promocionar i difondre el sector fundacional

Signatura del Conveni de col·laboració

El Departament de Justícia i la Coordinadora Catalana de Fundacions compartiran informació per promocionar i difondre el sector fundacional

La col·laboració tindrà lloc en el marc de l’Observatori de les Fundacions de Catalunya

Xavier Bernadí, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, i Pere-A Fàbregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, han signat avui un Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i la CCF per a la promoció, visibilització i difusió del sector a través de l’Observatori de les Fundacions de Catalunya.

Mitjançant aquest acord, la institució que exerceix el protectorat de les fundacions facilitarà dades globals sobre el sector que la Coordinadora incorporarà a la seva recerca i aquesta, per la seva part, publicarà els resultats i les conclusions obtingudes de les enquestes i treballs de camp que realitzi.

D’aquesta manera, es disposarà d’un ampli coneixement sobre la realitat del món fundacional a Catalunya, el seu impacte social i econòmic tant qualitativament com quantitativa, amb dades com ara nombre de treballadors i de voluntaris, nombre de centres que gestiona, col·lectius i persones beneficiàries, quantia de les subvencions públiques i donatius privats, balanços i comptes de resultats.

La informació de caràcter públic facilitada pel Departament de Justícia garantirà, en qualsevol cas, la confidencialitat i la protecció de les dades de tipus personal.

Ambdues parts col·laboraran, a més, en iniciatives que tinguin per finalitat aportar instruments i coneixements per a la promoció de la transparència, la publicitat activa i el bon govern en el si de les fundacions, les obligacions derivades de la normativa relativa als grups d’interès i l’administració electrònica, així com l’adopció de codis de conducta o altres mecanismes que permeten avaluar i millorar l’eficàcia i la integritat en la gestió d’aquestes entitats sense afany de lucre.

La signatura d’aquest conveni ha tingut lloc durant la reunió del Consell Assessor de l’Observatori de les Fundacions de Catalunya, al que hi ha assistit la totalitat dels seus membres. Està format, a més del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí, pels ex-consellers de la Generalitat Andreu Mas Colell, professor de la Universitat Pompeu Fabra, i Francesc Xavier Mena, professor d’ESADE; el professor emèrit de l’IESE Antonio Argandoña; el catedràtic de Dret Civil de la UPF Josep Ferrer-Riba, i Carme Botifoll, membre del Patronat de la Fundació Caixa d’Enginyers i consellera de l’entitat de crèdit.

Barcelona, 4 de juliol de 2018

 

ConteBCN Comunica

Tel. 628118333

info@contebcncomunica.com