Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

2017.10.01_Diumenge 1 d’octubre, V Dia Europeu de Fundacions i Donants

Diumenge 1 d’octubre, V Dia Europeu de Fundacions i Donants

84.000 treballadors i milers de voluntaris contribueixen a millorar la societat des de les fundacions catalanes 

La Coordinadora Catalana de Fundacions reclama millores fiscals que propiciïn obtenir més recursos privats per a atendre la demanda creixent

El gruix dels ingressos, 63 per cent, s’obté amb la venda i prestació de serveis, mentre les subvencions només representen el 19 per cent

La Coordinadora Catalana de Fundacions convida les seves 550 afiliades a participar activament en el Dia Europeu de Fundacions i Donants que se celebra el proper diumenge, 1 d’octubre.

Promoguda per la Donors ans Foundations Networks in Europe (DAFNE), aquesta cinquena edició constitueix una iniciativa conjunta de dotze estats europeus adreçada a visualitzar la vitalitat de les fundacions a Europa, el coneixement del sector i el seu reconeixement en el desenvolupament social i econòmic.

Les activitats que proposa la Coordinadora Catalana de Fundacions per commemorar aquest Dia Europeu inclouen actes públics, conferències, exposicions, jornades de portes obertes, concursos amb lliurament de premis, concerts o la presència activa als mitjans de comunicació.

Amb aquesta crida, la Coordinadora Catalana de Fundacions vol conscienciar la societat sobre la tasca diària que les fundacions exerceixen al nostre país en àmbits tan necessaris com l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la cultura, la cooperació, la recerca o l’esport.

El Dia Europeu de Fundacions i Donants és, precisament, una oportunitat també per reconèixer l’esforç i dedicació de més de 84.000 treballadors i l’altruisme de milers de voluntaris que presten servei diàriament des de les fundacions a Catalunya. En termes econòmics, l’activitat d’aquestes entitats sense afany de lucre aporta 505 milions d’euros, o sia el 0,24 per cent del producte interior brut (PIB) de Catalunya.

Necessitat de més recursos per a atendre més necessitats

L’enunciat de la jornada, que al concepte “fundacions” hi afegeix el de “donants”  convida a les empreses i els ciutadans a prendre consciència del paper rellevant que desenvolupen les fundacions en el sosteniment de la societat del benestar. L’increment en la demanda de serveis i en el nombre de beneficiaris arran de la crisi econòmica ha generat la necessitat de disposar de més recursos.  

Tot i així, les fundacions despleguen una gran capacitat gestora per obtenir finançament no subjecte a la tresoreria de les administracions, les empreses i els particulars. Així, les donacions suposen a Catalunya només el 13 per cent del pressupost de les fundacions. El gruix del seu finançament s’assoleix amb la venda i prestació de serveis, que representa el 63 per cent dels ingressos, seguit de les subvencions, amb un 19 per cent, i altres conceptes, el 5.

Els espanyols aporten anualment a entitats sense afany de lucre una mitjana de 22 euros. La comparació amb Europa ens situa a anys llum de la Gran Bretanya (256 euros/any), Dinamarca (142), Itàlia (120) o Alemanya (78).  L’any 2015, un de cada sis contribuents catalans, 617.000 en total, van deduir les aportacions filantròpiques a través del impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Deu anys abans van fer-ho 410.000. Tot i aquest increment notable en el nombre de donants, encara estem lluny dels estàndars europeus. Per això, la Coordinadora Catalana de Fundacions reivindica mesures legals que incentivin el mecenatge i també un major reconeixement social de la figura del mecenes.

La Coordinadora Catalana de Fundacions, creada fa 39 anys, representa davant les administracions i la societat els interessos d’un col·lectiu de més de 550 fundacions present a totes les comarques catalanes, que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la recerca i la cooperació.

 

www.ccfundacions.cat

#CCATFundacions

@CCATfundacions

 

#October1Europe