Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

2016.10.07_Conseller Mundó: “Les fundacions estan pilotant sectors estratègics com la recerca, que és el que ens farà créixer”

Jornada ““Fundacions del segle XXI: Aproximació a la seva realitat”

“Són l’instrument més òptim per visualitzar el benefici comú perquè el rendiment reverteix en la finalitat per la qual es va crear”

El president de la Coordinadora advoca per la filantropia i una major sensibilitat de la societat per al sosteniment de l’estat del benestar 

“Les fundacions estan dirigint i pilotant sectors estratègics per a Catalunya com la recerca, on hem de posar més energies perquè és el que ens farà créixer” ha assenyalat Carles Mundó, conseller de Justícia de la Generalitat, en l’obertura de la jornada “Fundacions del segle XXI: Aproximació a la seva realitat” organitzada per la Coordinadora Catalana de Fundacions i el Col·legi d’Economistes de Catalunya.

 El conseller, que també ha destacat la contribució de les fundacions en els camps de la sanitat, l’ensenyament i els serveis socials,  ha volgut avaluar el paper de les fundacions al benestar del país fins i tot des del punt de vista econòmic amb un impacte en l’economia cada cop més creixent i amb una ocupació de 65.000 llocs de treball directes.

Mundó, que ha confessat sentir-se molt còmode quan parla de fundacions, ha definit les fundacions com l’instrument més òptim a l’hora de visualitzar el benefici comú perquè tot el rendiment que hi pugui haver reverteix en la finalitat per la qual va ser creada.

El president de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), Pere-A Fàbregas, ha definit aquest acte a la seu del Col·legi d’Economistes com un exemple de la política empresa per la institució d’explicar el fet fundacional a prescriptors com són els economistes. Ha recordat que el col·lectiu de fundacions cada cop té més força, treballa amb més eficàcia i transparència i que ha crescut fins i tot en època de crisi, sobre tot en l’àmbit social, la qual cosa incideix en una major incidència al servei de la societat.

En una ponència posterior, Fàbregas ha coincidit amb el conseller en què “sense la tasca diària de les fundacions el país no podria funcionar ni en l’atenció als més desfavorits, ni en l’ensenyament, ni en recerca, ni en cultura ni en tantes altres coses”. Per això planteja que “cara a un futur, en què encara farà més falta l’actuació de la millor societat civil, les fundacions són un dels millors instruments, sinó el millor, per desenvolupar les activitats necessàries per ajudar a tirar endavant la societat des d’una perspectiva de generositat, esforç, competència, servei i altruisme”.

El dirigent de la CCF insisteix en la necessitat de sensibilitzar a la societat sobre la importància de la filantropia i del paper cabdal de les fundacions en el sosteniment de l’anomenat estat del benestar. Això ha d’anar unit a un canvi de paradigma sobre el paper que han d’exercir els poders públics. Un estudi de la Fundación BBVA realitzat l’any 2013 revelava que el 74 per cent dels espanyols considera que “l’Estat ha de tenir la responsabilitat principal a l’hora d’assegurar que tots els ciutadans puguin gaudir d’un nivell de vida digne”. La mateixa pregunta, formulada a altres ciutadans de la Unió Europea, donava resultats bens diferents: només el 55% del europeus pensen que l’Estat ha d’afrontar aquesta responsabilitat. Inclusiu els suecs pensen menys en l’estat.

L’amfitrió, Joan B. Cases, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, s’ha felicitat d’aquesta iniciativa perquè les fundacions són un patrimoni per a la societat que, a més de la seva incidència social, cada cop estan més presents en el funcionament de l’economia.

Marc jurídic i filantropia

El director general de Dret i Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí, ha resumit el marc jurídic de les fundacions, reconegudes per la Constitució Espanyola a l’article 34, i les competències que l’Estatut d’Autonomia atorga a la Generalitat per a la regulació i tutela de les fundacions, al marge d’algunes altres competències que s’ha reservat l’Estat. Ha destacat el creixement del sector, des de les 400 que la Generalitat va rebre l’any 1982 amb la primera Llei de Fundacions fins les 2.755 actuals, tot i quer s’està pendent d’un inventari per detectar les que estan inactives.

Al seu torn i en la ponència sobre la problemàtica de les fundacions des del punt de vista fiscal, Àngel Sàez, soci director de Ros Petit, ha dit que el règim fiscal especial per a les fundacions "el podem considerar de primera divisió" perquè s'hi pot acollir tothom si acompleix deu requisits. Com adaptar-se als condicionants és, precisament, el que el propi Sàez ha aclarit.

La darrera part de l'acte l'ha constituït una taula rodona en què Jordi Marbras, de la fundació a Catalunya del Banco Santander; el director de la Fundació Obicex, Xavier Salla; i el director del Programa Universitat-Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fundació Empresa i Ciència, Carles Guallarte, han exposat les experiències pràctiques de les seves entitats. El representant de la fundació de l'entitat bancària ha desglossat tot el ventall d'actuació de la Fundació del Banco Santander; el de l'homònima Obicex, ha parlat de la seva experiència d'empoderament de la població amb orientacions acadèmiques relacionades amb nous nínxols (i altres que s'aniran descobrint) que ofereixen les noves tecnologies, i des del programa Universitat-Empresa de la UAB s'ha fet esment del gran retorn que suposa per a la universitat la implementació de la iniciativa.

Conveni de col·laboració

Aquesta jornada és fruit del Conveni de Col·laboració que la Coordinadora Catalana de Fundacions i el Col·legi d’Economistes de Catalunya van signar el passat mes de maig mitjançant el qual celebraran activitats conjuntes que serviran per potenciar el coneixement mutu de totes dues institucions entre els seus associats.

La Coordinadora Catalana de Fundacions, creada fa més de trenta anys, representa davant les administracions i la societat els interessos d’un col·lectiu de més de 500 fundacions de tot tipus i dimensions, que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la cooperació i  la recerca.

Barcelona, 7 d’octubre de 2016

www.ccfundacions.cat

#CCATFundacions