Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Relacions institucionals

Una de les línies bàsiques de treball de la Coordinadora Catalana de Fundacions és la col·laboració amb les administracions catalanes i estatals, com també amb altres organismes de caire internacional.

Aquestes col·laboracions permeten fer sentir la veu i les demandes de les fundacions associades als departaments de la Generalitat de Catalunya amb competència en els seus àmbits d'activitat.

Igualment, la Coordinadora està oberta al treball amb altres organismes estatals i internacionals que permeten mantenir relacions de col·laboració fluida, en defensa i representació del món fundacional català.

Departaments de la Generalitat

Departament de Justícia

Departament de la Presidència

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Departament d'Economia i Coneixement

Departament d'Ensenyament

Departament de Salut

Departament d'Interior

Departament de Territori i Sostenebilitat

Departament de Cultura

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Departament de Benestar Social i Família

Departament d'Empresa i Ocupació

Asociación Española de Fundaciones

Asociación Española de Fundaciones

Asociación de Fundaciones Andaluzas

Asociación de Fundaciones Andaluzas

Confederación Vasca de Fundaciones

Funko

European Foundation Centre

Logo European Foundation Centre

Asociación Extremeña de Fundaciones

Asociación de Fundaciones de Navarra