- Manipulador/a d'aliments 20 de febrer 

- Formació bonificada FEFE 22 de febrer i 1 de març 

- 
Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic del 23 de febrer al 21 de març 

- 
Operador/a de carretons elevadors 23 i 28 de febrer 

- 
Gamificació en RH: disseny motivacional centrat en les persones 25 de febrer i 4 de març 

- Atenció centrada en la persona del 25 de febrer al 18 de març