circular 11     |     Barcelona, 5 de març de 2014

 

 

2a. Edició: Taller sobre temes legals i fiscals de les fundacions

Noves dates: Dimarts 18 de març i dimecres 19 de març de 2014

 

 

Aspectes a tractar en el taller sobre temes legals i fiscals de les Fundacions

IVA:

· Operacions no subjectes a l’IVA (Article 7 de la Llei de l’IVA)
· Operacions exemptes d’IVA (Articles 20 a 26 de la Llei de l’IVA)
· Tractament de les entitats de caràcter social, als efectes de l’Article 20 de la Llei de l’IVA, i jurisprudència al respecte. La regla de la prorrata.
· Subjecció a IVA dels convenis de col.laboració. Supòsits d’inversió del subjecte passiu.

COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DEL 10 % I DEL 70 % SEGONS L’ACTUAL NORMATIVA DE FUNDACIONS I MEMÒRIA ECONÒMINA REGULADA AL REIAL DECRET 1270/2003:

· Confecció de diversos casos pràctics sobre el càlcul de les despeses necessàries i despeses de l’activitat, per determinar el càlcul del 70% de les rendes destinades a l’activitat, i supòsits de complementació diferida en els següents 4 exercicis.

· Justificació del compliment del 70 % a la Memòria Econòmica Regulada al Reial Decret 1270/2003.

· Regulació de l’Article 333-3 sobre les despeses de funcionament del Patronat i els seus òrgans delegats.


Dirigit
Directors, gerents, responsables de l'assessoria fiscal, legal de la fundació

Professors
David Fígols i Ferran Busquet
Busquet Auditors

Dies
Dimarts 18 de març i dimecres 19 de març de 2014
De 16.00h a 19.00h
Places limitades a 10 fundacions

 

 

--------------------
Provença, 304 1er 3a
08008 Barcelona

Tel. 93 488 14 80  
Fax: 93 487 42 57

info@ccfundacions.cat
www.ccfundacions.cat

______
 
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, l'informem que si no desitja rebre més notícies, pot donar-se de baixa del nostre servei responent aquest missatge indicant en l'assumpte: "Baixa".