circular 3bis     |     Barcelona, 31 de gener de 2014

 

 

2a Edició Taller: Aspectes específics comptables i de gestió

Fundacions de Recerca

Dimecres 26 de febrer i dilluns 3 de març de 2014

 

 

Presentació i objectiu

Aquesta és la segona edició del taller sectorial que hem preparat i està adreçat a les fundacions de recerca catalanes. Després d’impartir amb èxit els tallers sobre els Aspectes econòmics derivats de la Llei 7/2012 i altres obligacions comptables, vam detectar la necessitat d’oferir una formació més específica, responent a les necessitats de les fundacions davant les novetats legislatives i als canvis de normatives comptables.

Dirigit

Responsables de comptabilitat de la fundació

Programa

1. Comptabilitzacions de immobilitzats

- Intangibles
- Ce
ssions d'espais
- I
mmobilitzats afectes a projectes d'investigació
- E
xcedents de tresoreria

2. Comptabilització de subvencions

- Els overheads
-
Convenis de col·laboració en recerca
-
Imputació d'ingressos i despeses
-
Prestació gratuïta de serveis

3. El control de gestió dels projectes

- Sistema de control intern

4. Informacions a la memòria

- Aspectes específics
-
Formulació i aprovació de comptes
-
Dipòsit de comptes
-
Auditoria i justificació dels comptes

Professor
Antoni Gómez Valverde
Soci Director d’Auren Barcelona

Dies
Dimecres 26 de febrer i dilluns 3 de març de 2014
De 16.00h a 19.00h
Places limitades a 10 fundacions

 

 

 

--------------------
Provença, 304 1er 3a
08008 Barcelona

Tel. 93 488 14 80  
Fax: 93 487 42 57

info@ccfundacions.cat
www.ccfundacions.cat

______
 
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, l'informem que si no desitja rebre més notícies, pot donar-se de baixa del nostre servei responent aquest missatge indicant en l'assumpte: "Baixa".